Piokal – o produktu


PREHĽADY A POKUSY

Účinnosť biotepelných vložiek bola zdokumentovaná v Laboratóriu biotronika a elektrofotografie v Kielciach. Štúdie preukázali špecifické vlastnosti biotepelných vložiek, ktoré stimulujú naše bioenergetické pole (obr. 1). Zmeny v týchto oblastiach energo pole zavisí na individuálne a osobné charakteristike daných respondentov. Približne 80% týchto respondentov reagovalo kladne na stimuláciu. To sa prejavilo zväčšením a zaplnením energo pole.

energie vzchádzajúce z prstov

Obr.1. Zmeny v energetickom poli prstov
a) po 15 minútach na plsti, b) po 15 minútach na gumové vložky, c) po 15 minútach
na biotepelné vložke

Priaznivé zmeny vo vzhľade energo poľa poukazujú na začiatok procesu zlepšenie zdravotného stavu.

Výskumy uskutočnené v lekárskej laboratóriu Collegium Medicum im. L. Rydygiera v Bydhošti potvrdzujú pozitívny vplyv biotepelných vložiek.

Biotepelné vložky sa používajú ako bežné vložky do topánok, kde pôsobí spätným premietaním tepla do našich chodidiel. Tým, že vracajú teplo, a nevyvracajú ho majú vplyv na proces termoregulácie v našom organizme as ním spojenú mikrocirkuláciu. Vložky vracia tepelný podnet nízkej intenzity s dlhodobým efektom.

Cieľom vložiek je zvýšenie telesnej teploty a zlepšenie krvného obehu.
Bioenergetickej vložky majú efekt „teplých chodidiel“ u ľudí s poruchou mikrocirkulácie v priebehu liečby diabetu a periférne aterosklerózy.

Pri pravidelnom každodennom používaní, vracajú vlastnú energiu späť a výsledkom sú teplé ruky a chodidlá.

Bioenergetické vložky slúži ako liečebný prostriedok pre ľudí s poruchou termoregulácie.

Zdravotné výrobok je schválený v Poľskej republike pod číslom: PL/DR016012


Pred použitím bioenergetických vložiek si prosím pozorne prečítajte nasledujúce informácie.

Spôsob použitia:

návod na použitie

Biotepelné vložky, stočte do pevnej rulky (obr. 1)

a vložte do topánok, snažte sa ich zasunúť do samého konca topánok (obr. 2).

Môžu skrátiť len tak, že je zastrihnite u päty, aby sa zmestili na dĺžku topánky – (obr. 3).

Na bočných stranách by sa vložky nemali skracovať, ale otáčať je na stenu topánky, pretože pôsobí na receptory nachádzajúcich sa na oboch stranách vašej nohy.
Vzhľadom k tomu že si vložky „zapamätajú“ tvar, umiestnite ich do topánky tak, aby zakrývali rovnomerne nohy na oboch stranách (obr. 4).


 • Vložky sa musí nosiť vo voľnej obuvi (nedávajte je preto do tesnej obuvi, aby nedošlo k zablokovaniu krvného obehu). V prípade vysunutie vložky ju upevnite v troch bodoch dvojitou obojstrannou lepiacou páskou. Neodporúča sa vložky premiestňovať do inej obuvi.
 • Biotepelné vložky nenoste priamo na holé hohy. Odporúčame používať bavlnené ponožky s froté spodkom.
 • Nesmie sa používať elastické a silónové ponožky, pretože nesajú pot.
 • Používaním biotepelných vložiek sa z tela s potom vylučujú látky, ktoré sa vstrebávajú do ponožiek, preto je potrebné častejšie vymieňať bavlnené, alebo froté, ponožky (ktoré sú na bioenergetických vložkách). To je lepšie pre rýchlejšie očistu tela.
 • V prvom mesiaci používania biotepelných vložiek, by ste si mali niekoľkokrát denne umývať nohy a meniť silnejšie froté ponožky. Po mesiaci používania by sa mali ponožky vymieňať najmenej trikrát denne.
 • Biotepelné vložky môžete používať niekoľko hodín denne, podľa vlastného uváženia.
 • Ľudia s poruchou krvného obehu v nohách, by mali biotepelné vložky používať o niečo dlhšie.
 • V prípade veľkých tepien, vydutie mozgových tepien, aterosklerózy, vysokého krvného tlaku, alebo vysokej hladiny cukru v krvi, môžete skúsiť začať biotepelné vložky používať od 15tich minút, s niekoľkohodinovými prestávkami, ktoré postupne znižujte.
 • Biotepelné vložky by sa mali raz týždenne umyť (kefkou na zuby a jemným čistiacim prostriedkom, ako je mydlo, potom opláchnite pod tečúcou vodou), pretože sa v ich štrbinách hromadia látky vylúčené chodidlami.
 • Z hygienických dôvodov by nemali byť vložky zapožičané ďalšej osobe. Neoddeliteľnou súčasťou aplikácie biotepelných vložiek je očista chodidiel a častá výmena ponožiek, pre lepšie odstraňovanie vylúčených látok z ľudského tela.

VYHLÁSENIE

Biotepelné vložky sú podporným prostriedkom pri liečbe pacientov s poruchou termoregulácie v dolných končatinách.

Prirodzené zvýšenie tepla v chodidlách má za následok zlepšenie krvného obehu.

KONTRAINDIKÁCIE

 • v priebehu liečby imunosupresia
 • pri ožarovaní a liečbe rakoviny
 • pred operáciou
 • pri obličkových a žlčových kameňoch
  (v prípade, kde nie je doporučené zlepšenie mikrocirkulácie)

VÝROBCA: ZPH PIOKAL® mgr inż. Alicja Ostrowska 32-500 Chrzanów,
ul. Żurawiec 2 tel. 032 623 73 53, fax: 032 623 73 54
Biotepelné vložky sú chránené patentom v mnohých krajinách po celom svete.